ESKUORRI ZAHARRA EGUNERATU DUGU

ESKUORRI ZAHARRA EGUNERATU DUGU

Track-ak eta datu teknikoak egokitu. Kalitate altuko ortoargazkien mapa sortu. Interesguneen argazkiak gaurkotu eta testuak eraldatu. 2030 agendako helburuekin lotura egin.